Els nostres vídeos

Programa 50′ Inside – TV Francesa

Cadaqués, setembre 2022

Las Tanusas – Rodrigo Pacheco

Manel Vehí col·laborant amb l’edició de “Chefs al Agua 3.0”

BAR BOIA 2019

Manel Vehi – DNA Martini

Manel Vehi i la seva creació DNA MARTINI amb Belvedere Vodka.

BOIA NIT 2019